Koncept realizace tvorby bannerů

Praxí vyladěný postup realizace reklamních kampaní

1. KOMUNIKACE

Zodpovím Vaše otázky po emailu nebo dotaz zaslaný z webu. Zdarma, nezávisle na tom, zda se zakázka realizuje.

2. KONZULTACE

Upřesním detaily realizace, podle specifikací reklamních systémů a portálů upozorním na limity a omezení.

3. PODKLADY

Domluvíme se na zaslání souborů potřebných pro tvorbu bannerů. Jedná se většinou o logo, fotografie nebo texty.

4. REALIZACE

Navrhnu grafickou podobu statických bannerů. Po schválení převádím návrhy do animací v HTML5 kódu a testuji.

5. ÚPRAVY

Optimalizované HTML5 bannery zasílám klientovi ke schválení nebo korekturám. Ladíme finální verze a velikosti bannerů.

6. PUBLIKACE

U kampaní Google Ads, Sklik apod. mohu nahrát přímo do reklam. systému, nebo bannery posílám klientovi k nasazení.Propojení designu, marketingu a technologií


Při tvorbě reklamních bannerů existují specifická pravidla, kterými se řídím. Aby byla reklama účinná a přivedla na stránky nové návštěvníky, je nutné tyto zásady dodržovat. Jedná se o hlavně o správné rozmístění grafiky, velikosti a řezy písma, výběr fotografií a prvku CTA, neboli výzvy k akci (Call To Action).

Důležitá je i volba barevnosti a provázanosti s Corporate identity dané firmy. Design bannerů navrhuji tak, aby korespondoval s firemní vizuální image. Uživatel musí během pár vteřin zaregistrovat logo i sdělení a být motivován ke kliku. Pouze v tom případě banner plní svou funkci.

Důležité je i technické zpracování bannerů. U každé reklamy hlídám validní HTML5 kód i Javascript a testuji na různých zařízeních (desktop, mobil, tablet) a operačních systémech. Google Ads kampaně připravuji v Google Web Designeru, který zároveň optimalizuje kód přímo pro tyto reklamy. Snižuje se tím chybovost při publikaci bannerů. Složitější animované bannery tvořím v Adobe Animate. U jednodušších animací používám čistý CSS kód, pokud to limit vyžaduje.

Součástí zpracování kampaní jsou také statické varianty bannerů (většinou JPG), které vyžaduje např. Sklik. Animované bannery mají sice větší účinnost, ale pokud nejsou povoleny, nebo na nich klient netrvá, mohu připravit pouze statické verze. Ty mají oproti animovaným výhodu v jednodušším zpracování, tedy i nižší ceně.